فراخوان برنامه های آزمون مهارت تیر 1397
By in

فراخوان برنامه های آزمون مهارت تیر 1397

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد اولین مرجع برگزاری آزمون‌های مهارت (PT) در ایران بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 برنامه‌های آزمون مهارت زیر را در تیر ماه 1397 برگزار می‌کند: پارامترهای فیزیکوشیمیایی…