فراخوان برنامه های آزمون مهارت تیر 1397

By in
1256
فراخوان برنامه های آزمون مهارت تیر 1397

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد اولین مرجع برگزاری آزمون‌های مهارت (PT) در ایران بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 برنامه‌های آزمون مهارت زیر را در تیر ماه 1397 برگزار می‌کند:

پارامترهای فیزیکوشیمیایی در آب زیرزمینی نوبت 18

فلزات سنگین در آب نوبت 7

پارامترهای میکروبیولوژی در آب نوبت 11

دریافت فراخوان برنامه

دریافت فرم ثبت نام

54321
(0 votes. Average 0 of 5)