خانه

پارامترهای شيميايي در آهن اسفنجي و گندله 

کد برنامه: IPS-CH-004  
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول آبان 1401  
مهلت ثبت نام :10/ شهریور / 1401 
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه دوم دی 1401  
مشخصات برنامه : دریافت

 


برنامه های PT

 
 
 پارامترهای فاضلاب 

کد برنامه: WAT-WP-0010    
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول آبان 1401    
مهلت ثبت نام :10/ شهریور / 1401   
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه دوم دی 1401  
مشخصات برنامه : دریافت

 

 سیلیس و کدورت در آب 

کد برنامه: WAT-ST-0011  
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول آبان 1401  
مهلت ثبت نام :10/ شهریور / 1401 
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه دوم دی 1401 
مشخصات برنامه : دریافت 

 

  درباره پيشگامان کيفيت پاسارگاد

شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد در سال 1387 به عنوان مرکزي براي انتقال دانش و فروش محصولات و خدمات مورد نياز آزمايشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز توليدي و تحقيقاتي تاسيس گرديد.
پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP) اولين مرجع ايراني ارايه دهنده آزمون‌هاي مهارت (PT) بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 مي‌باشد. مشتري‌مداري و ارايه خدمات با کيفيت به مشتريان از اصول اوليه فعاليت ما بوده و در اين راستا از کارکنان متخصص، با تجربه و با صلاحيت استفاده مي‌نماييم. کليه کارکنان اين شرکت داراي صلاحيت و تجربه کافي براي طراحي، اجرا و گزارش‌دهي آزمون‌هاي کفايت تخصصي مي‌باشند. اين شرکت با بهترين و مجهزترين آزمايشگاه‌ها و مراجع ملي و بين‌المللي به عنوان پيمانکار فرعي جهت تهيه نمونه‌ها و مشاور فني همکاري مي‌نمايد.
آزمون مهارت (PT)، اطمينان لازم را در خصوص صحت نتايج براي آزمايشگاه و مشتريان آن، فراهم مي‌نمايد. PT نشان مي‌دهد که آزمون‌هاي آزمايشگاه در استانداردهاي بالايي انجام شده و در شرايطي که به صورت منظم در اين برنامه‌ها مشارکت شود، ابزاري براي نشان دادن موارد زير مي‌باشد:

  •  نشان دادن درستي (صحت) نتايج
  •  بررسي کارايي برنامه‌هاي کنترل کيفيت
  •  انتخاب روش‌هاي بهينه
  •  نگهداري و حفظ کيفيت آزمون‌ها
  •  مقايسه نتايج با ساير سازمان‌ها
PT تعداد برنامه های
PT نوبت های برگزار شده
PT شرکت کنندگان در برنامه های

اطلاعات مفید

  پروتکل برگزاری آزمون‌های مهارت (PT) آب و پساب

سازمان‌دهی و اجرای برنامه‌های آزمون مهارت (PT)

برنامه سالیانه آزمون مهارت 

تقویم سالانه برنامه های PT شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد  

ویدیوهای آموزشی در زمینه آزمون‌های مهارت
  ویدیوهای آموزشی  
ویدیوهای آموزشی در زمینه آزمون‌های مهارت (PT)

برنامه‌های آزمون مهارت (PT) اختصاصی

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) به منظور فراهم‌آوری امکان پایش عملکرد به صورت مستقل، آزمون‌های مهارت (PT) اختصاصی را برای آزمایشگاه‌ها فراهم نموده است. در این برنامه‌ها ارزیابی عملکرد آزمایشگاه شرکت‌کننده از طریق مقایسه عملکرد با یک مقدار گواهی شده و با معیار پراکندگی ثابت انجام خواهد شد.