برنامه‌های آزمون مهارت

آزمون مهارت (PT) اختصاصی چیست؟

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) به منظور فراهم‌آوری امکان پایش عملکرد به صورت مستقل، آزمون‌های مهارت (PT) اختصاصی را برای آزمایشگاه‌ها فراهم نموده است. در این برنامه‌ها ارزیابی عملکرد آزمایشگاه شرکت‌کننده از طریق مقایسه عملکرد با یک مقدار گواهی شده و با معیار پراکندگی ثابت انجام خواهد شد.

مراحل آزمون‌های مهارت (PT) اختصاصی

مزایای مشارکت در برنامه‌های آزمون مهارت (PT) اختصاصی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد

  • عدم وجود محدودیت زمانی جهت ثبت‌نام در برنامه‌ها
  • یکنواختی و پایداری تضمین شده مواد مورد استفاده
  • مقایسه نتایج با مقدار مرجع گواهی شده که از طریق رویه‌های معتبر اندازه‌شناختی به دست آمده به جای مقایسه با مقدار اجماع شده سایر آزمایشگاه‌ها
  • عدم وجود پیش‌نیاز رسیدن برنامه‌ها به حدنصاب لازم و امکان ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها به صورت انفرادی
  • وجود معیار پراکندگی/ انحراف استاندارد ثابت که از مدل‌های ریاضی به دست می‌آید.
  • ارسال نمونه در فاصله زمانی یک هفته تا 45 روز
  • ارسال گزارش ارزیابی عملکرد حداکثر یک هفته پس از ارسال نتایج آزمون

برنامه‌های آزمون مهارت (PT) اختصاصی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد (PQP) شامل آزمون‌های شیمیایی مربوط به مواد غذایی، پساب و محصولات نفتی می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک‌های زیر کلیک نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید