درباره ما

 
 

شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد در سال 1387 به عنوان مرکزي براي انتقال دانش و فروش محصولات و خدمات مورد نياز آزمايشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز توليدي و تحقيقاتي تاسيس گرديد.

پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP) اولين مرجع ايراني ارايه دهنده آزمون‌هاي مهارت (PT) بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 مي‌باشد. مشتري‌مداري و ارايه خدمات با کيفيت به مشتريان از اصول اوليه فعاليت ما بوده و در اين راستا از کارکنان متخصص، با تجربه و با صلاحيت استفاده مي‌نماييم. کليه کارکنان اين شرکت داراي صلاحيت و تجربه کافي براي طراحي، اجرا و گزارش‌دهي آزمون‌هاي کفايت تخصصي مي‌باشند. اين شرکت با بهترين و مجهزترين آزمايشگاه‌ها و مراجع ملي و بين‌المللي به عنوان پيمانکار فرعي جهت تهيه نمونه‌ها و مشاور فني همکاري مي‌نمايد.

آزمون مهارت (PT)، اطمينان لازم را در خصوص صحت نتايج براي آزمايشگاه و مشتريان آن، فراهم مي‌نمايد. PT نشان مي‌دهد که آزمون‌هاي آزمايشگاه در استانداردهاي بالايي انجام شده و در شرايطي که به صورت منظم در اين برنامه‌ها مشارکت شود، ابزاري براي نشان دادن موارد زير مي‌باشد:

 • نشان دادن درستي (صحت) نتايج
 • بررسي کارايي برنامه‌هاي کنترل کيفيت
 • انتخاب روش‌هاي بهينه
 • نگهداري و حفظ کيفيت آزمون‌ها
 • مقايسه نتايج با ساير سازمان‌ها

اگرچه مشارکت در برنامه‌هاي آزمون مهارت، براي آزمايشگاه‌ها، ابزاري جهت برآورده کردن الزامات مراجع اعتباردهي (Accreditation Body) است، ساير مزاياي مشارکت در يک برنامه PT با طراحي و سازماندهي مناسب، شامل موارد زير مي‌باشد:

 • تاييد عملکرد مناسب آزمايشگاه
 • شناسايي مشکلات آزمون‌ها و اندازه‌گيري‌ها
 • مقايسه روش‌ها
 • آموزش پرسنل
 • بهبود عملکرد
 • ايجاد اعتماد در کارکنان، مديريت و مشتريان آزمايشگاه
 • مقايسه توانمندي‌‌هاي کارکنان
 • دسترسي به مواد مرجع براي انجام فعاليت‌هاي کنترل کيفيت داخلي
 • تعيين دقت و صحت روش‌ها
 • برآورده کردن الزامات مراجع قانوني و مراجع تاييد صلاحيت

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری

توضیحات کلمات کلیدی : شرکت دانش‌ بنیان پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، با بيش از 15 سال تجربه مديران و کارشناسان خود مجموعه کاملي از خدمات و محصولات مورد نياز جهت اعتباردهي آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارایه مي‌کند.