انتشار برنامه سالانه آزمون مهارت سال 1397

By in ,
1461
انتشار برنامه سالانه آزمون مهارت سال 1397

برنامه سالانه آزمون های مهارت شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در سال 1397 منتشر شد.

شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد اولین مرجع برگزاری آزمون‌های مهارت (PT) در ایران بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 می‌باشد. اين شرکت در سال 1392 موفق به دریافت گواهینامه اعتباردهی از مرجع اعتباردهی TURKAK ترکیه شده و تنها شرکت ایرانی دارای تایید صلاحیت بین‌المللی در این خصوص می‌باشد. این شرکت همچنین در سال 1395 موفق به دریافت این گواهینامه از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI) نیز گردیده است.

دانلود برنامه سالانه سال 1397

54321
(0 votes. Average 0 of 5)