برنامه های PT

برنامه های PT

پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP) اولين مرجع ايراني ارايه دهنده آزمون‌هاي مهارت (PT) بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 مي‌باشد. مشتري‌مداري و ارايه خدمات با کيفيت به مشتريان از اصول اوليه فعاليت ما بوده و در اين راستا از کارکنان متخصص، با تجربه و با صلاحيت استفاده مي‌نماييم. کليه کارکنان اين شرکت داراي صلاحيت و تجربه کافي براي طراحي، اجرا و گزارش‌دهي آزمون‌هاي کفايت تخصصي مي‌باشند. اين شرکت با بهترين و مجهزترين آزمايشگاه‌ها و مراجع ملي و بين‌المللي به عنوان پيمانکار فرعي جهت تهيه نمونه‌ها و مشاور فني همکاري مي‌نمايد.

PTبرنامه‌های
5/5
اندازه‌گیری گوگرد کل در نیتروژن- نوبت 1

کد برنامه: : GAS-SN-0001
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول مرداد 1400
مهلت ثبت نام : 31/ خرداد / 1400
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول مهر1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

اندازه‌گیری متان و پروپان- نوبت 1

کد برنامه: : GAS-NG-0001
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول مرداد 1400
مهلت ثبت نام : 31/ خرداد / 1400
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول مهر1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

اندازه‌گیری دی‌اکسید کربن (CO2)- نوبت 1

کد برنامه: GAS-CO-0001
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول مرداد 1400
مهلت ثبت نام : 31/ خرداد / 1400
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول مهر1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

فلزات سنگین در آب- نوبت 10

کد برنامه: WAT-MT-0010
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول مرداد 1400
مهلت ثبت نام : ۱/ خرداد / 1400
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول مهر1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

پارامترهای میکروبیولوژی در آب- نوبت 17

کد برنامه: WAT-MC-0017
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول مرداد 1400
مهلت ثبت نام : ۱/ خرداد / 1400
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول مهر1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

اندازه‌گیری گوگرد کل در LPG- نوبت 1

کد برنامه: GAS-SL-0001
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول مرداد 1400
مهلت ثبت نام : 31/ خرداد / 1400
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول مهر1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

پارامترهای میکروبیولوژی در آب- نوبت A17

کد برنامه: WAT-MC-0017A
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول مرداد 1400
مهلت ثبت نام : ۱/ خرداد / 1400
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول مهر1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

پارامترهای میکروبیولوژی در فاضلاب - نوبت 3

کد برنامه: WAT-WM-0003
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول اسفند 1399
مهلت ثبت نام : ۱/ دي / ۱۳۹۹
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول اردیبهشت 1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

پارامترهای فیزیکوشیمیایی در آب زیرزمینی- نوبت 28

کد برنامه: WAT-CH-0028
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول مرداد 1400
مهلت ثبت نام : ۱/ خرداد / 1400
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول مهر1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

سیلیس و کدورت در آب نوبت 9

کد برنامه: WAT-ST-0009
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه دوم آذر 1399
مهلت ثبت نام : 10 مهر 1399
تاریخ ارسال گزارش نهايي :بهمن 1399
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

سموم/ آفت‌کش‌ها در آب/ فاضلاب - نوبت 3

کد برنامه: WAT-PES-0003
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول اسفند 1399
مهلت ثبت نام : ۱/ دي / ۱۳۹۹
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول اردیبهشت 1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

کلر باقیمانده در آب - نوبت 9

کد برنامه: WAT-CL-0009
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول اسفند 1399
مهلت ثبت نام : ۱/ دي / ۱۳۹۹
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول اردیبهشت 1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

اکسوهالیدها در آب نوبت 4

کد برنامه: WAT-OH-0004
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه دوم آذر 1399
مهلت ثبت نام : 10 مهر 1399
تاریخ ارسال گزارش نهايي :بهمن 1399
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

پارامترهای شیمیایی در آهن اسفنجی و گندله نوبت 2

کد برنامه: IPS-CH-0002
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول آبان ۱۳۹۹
مهلت ثبت نام : 31/ شهریور/ ۱۳۹۹
تاریخ ارسال گزارش نهايي ::نیمه دوم بهمن ۱۳۹۹
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

پارامترهای فاضلاب نوبت 8

کد برنامه: WAT-WP-0008
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه دوم آذر 1399
مهلت ثبت نام : 10 مهر 1399
تاریخ ارسال گزارش نهايي :بهمن 1399
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

مواد مغذی در آب - نوبت 9

کد برنامه: WAT-NT-0009
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه اول اسفند 1399
مهلت ثبت نام : ۱/ دي / ۱۳۹۹
تاریخ ارسال گزارش نهايي :نیمه اول اردیبهشت 1400
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

تری‌هالومتان‌ها در آب نوبت 8

کد برنامه: WAT-TM-0008
زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه دوم آذر 1399
مهلت ثبت نام : 10 مهر 1399
تاریخ ارسال گزارش نهايي :بهمن 1399
مشخصات برنامه : دریافت
فرم ثبت نام :دریافت

5/5

کلمات کلیدی | آزمون مهارت , آزمون مهارت (PT) , استاندارد ISO 17025 , استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره استاندارد ISO/IEC 17025 , مشاوره ایزو 17025 , مشاوره استاندارد ISO 17025 , آموزش استاندارد ISO/IEC 17025 , آموزش استاندارد ISO 17025 , تاییدصلاحیت آزمایشگاه , تاییدصلاحیت آزمایشگاهه ا, آزمون کفایت تخصصی, آزمون کفایت تخصصی (PT) , Proficiency Testing , Proficiency Testing (PT), مواد مرجع, مواد مرجع (RM), مواد مرجع گواهی شده (CRM), مواد مرجع (RMs), مواد مرجع گواهی شده (CRMs), صحهگذاری روش آزمون, صحهگذاری روشهای آزمون ,عدمقطعیت اندازهگیری

توضیحات کلمات کلیدی : شرکت دانش‌ بنیان پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP)، با بيش از 15 سال تجربه مديران و کارشناسان خود مجموعه کاملي از خدمات و محصولات مورد نياز جهت اعتباردهي آزمايشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را ارایه مي‌کند.