Home

سیلیس و کدورت در آب نوبت 8

* کد برنامه: WAT-ST-0023 
* زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه دوم آبان 1398 
* مهلت ثبت نام : 10 مهر 1398 
* تاریخ ارسال گزارش نهايي :بهمن 1398 
* مشخصات برنامه : دریافت 

 


برنامه های PT

 

پارامترهای فاضلاب نوبت 7

* کد برنامه: WAT-WP-0007 
* زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه دوم آبان 1398 
* مهلت ثبت نام : 10 مهر 1398 
* تاریخ ارسال گزارش نهايي :بهمن 1398 
* مشخصات برنامه : دریافت 

 

فیزیکو شیمیایی آب نوبت 23

* کد برنامه: WAT-CH-0023 
* زمان ارسال نمونه‌ها : نیمه دوم آبان 1398 
* مهلت ثبت نام : 10 مهر 1398 
* تاریخ ارسال گزارش نهايي :بهمن 1398 
* مشخصات برنامه : دریافت 

 

  در باره ما

شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد در سال 1387 به عنوان مرکزي براي انتقال دانش و فروش محصولات و خدمات مورد نياز آزمايشگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز توليدي و تحقيقاتي تاسيس گرديد.
پيشگامان کيفيت پاسارگاد (PQP) اولين مرجع ايراني ارايه دهنده آزمون‌هاي مهارت (PT) بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 مي‌باشد. مشتري‌مداري و ارايه خدمات با کيفيت به مشتريان از اصول اوليه فعاليت ما بوده و در اين راستا از کارکنان متخصص، با تجربه و با صلاحيت استفاده مي‌نماييم. کليه کارکنان اين شرکت داراي صلاحيت و تجربه کافي براي طراحي، اجرا و گزارش‌دهي آزمون‌هاي کفايت تخصصي مي‌باشند. اين شرکت با بهترين و مجهزترين آزمايشگاه‌ها و مراجع ملي و بين‌المللي به عنوان پيمانکار فرعي جهت تهيه نمونه‌ها و مشاور فني همکاري مي‌نمايد.
آزمون مهارت (PT)، اطمينان لازم را در خصوص صحت نتايج براي آزمايشگاه و مشتريان آن، فراهم مي‌نمايد. PT نشان مي‌دهد که آزمون‌هاي آزمايشگاه در استانداردهاي بالايي انجام شده و در شرايطي که به صورت منظم در اين برنامه‌ها مشارکت شود، ابزاري براي نشان دادن موارد زير مي‌باشد:

  •  نشان دادن درستي (صحت) نتايج
  •  بررسي کارايي برنامه‌هاي کنترل کيفيت
  •  انتخاب روش‌هاي بهينه
  •  نگهداري و حفظ کيفيت آزمون‌ها
  •  مقايسه نتايج با ساير سازمان‌ها
PT تعداد برنامه های
PT نوبت های برگزار شده
PT شرکت کنندگان در برنامه های

اطلاعات مفید

آزمون مهارت چه اندازه و هر چند وقت یکبار
مدرک راهنمای موسسه Eurachem ترجمه شده توسط شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد
 
برنامه سالیانه آزمون مهارت 

تقویم سالانه برنامه های PT شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد  

 
شرایط مشارکت در برنامه های PT
 سیاست کلی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد برای اجرای برنامه های PT
 
 
تماس با ما

.